Download

Download

Oprogramowanie FegomCam

Aktualizacja:

Oprogramowanie dla nowych kamer z ID:
-ZZZZ…
-TTTT…
-NNNN…

POBIERZ

Kamery z nowym ID ZZZZ, TTTT i NNNN korzystają z aplikacji FEGOMCAM2 Dostępną na IOS i ANDROID.

————————————————————————————-

Dla poprzednich modeli z ID
-WXH…
-HW…

Paczka zawiera kompletny zestaw do uruchomienia kamer marki FEGOM. Rozpakuj plik i postępuj zgodnie z dołączoną instrukcją obsługi.